Hydref 2016
Rhaglen 

Croeso

Dros yr haf rydym wedi bod yn dawnsio mewn nifer fawr o lefydd a chyd-destunau amrywiol. Rydym wedi creu ein gwaith cyntaf ar gyfer yr awyr agored, Animatorium, a berfformiwyd am y tro cyntaf yng Ngŵylwˆy Dyn Gwyrdd; wedi perfformio yn Sziget, gŵywˆl gerdd ym Mwdapest, ac wedi arwain presenoldeb Cymru ym marchnad fwya’r byd ar gyfer dawns – internationale tanzmesse nrw – yn Nüsseldorf.


Yn dilyn haf llwyddiannus, rydym yn llawn cyffro o fod yn mynd ar daith i theatrau yng Nghymru a Lloegr yr hydref hwn. Ym mhob lleoliad byddwn yn perfformio creadigaeth gyntaf Caroline ar gyfer y Cwmni, Folk a berfformiwyd am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2016 ac a gafodd dderbyniad gwresog gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd, yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol. Yn ogystal byddwn yn perfformio They Seek To Find The Happiness They Seem a goreograffwyd gan ein Cyfarwyddwr Ymarferion, Lee Johnston; mae hon yn ddeuawd brydferth sydd wedi ei gosod i gyfeiliant cerddoriaeth Max Richter; cyfansoddiad a esgorwyd o’i fyfyrdodau ar gerddoriaeth Vivaldi.

Bydd rhai ohonnoch yn cael gweld Tuplet gan Alexander Ekman, sydd, ar ôl dwy flynedd, yn parhau i wefreiddio cynulleidfaoedd gyda’i ffraethineb a’i natur gerddorol.
A’r gwaith newydd yr hydref hwn, a fydd yn cael ei lwyfannu o fis Tachwedd ymlaen, yw gwaith y
coreograffydd o Israel, Roy Assaf, Profundis. Rydym yn hynod gyffrous bod Roy yn creu darn newydd sbon
ar gyfer ein dawnswyr ac yn argyhoeddedig y bydd sensitifrwydd a natur farddonol ei goreograffi yn taro
tant gyda’n cynulleidfaoedd oll. Ym mhob lleoliad rydym yn hynod falch o fod yn medru cynnal gweithdai, a pherfformio yn ystod sesiynau Matinée Rhyngweithiol ar gyfer pobl ifanc a chymunedau, er mwyn eu cael i ddawnsio a rhoi cip iddynt i hanfod y gweithiau y byddant yn eu gweld yn cael eu perfformio ar y llwyfan.
Arhoswch mewn cysylltiad â ni a derbyn ein newyddion diweddaraf trwy ymuno â’n rhestr ddosbarthu newyddion, ynteu cysylltwch â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Mwynhewch y sioe!

Folk

28 munud

9 dawnsiwr

caroline_image.jpg


"I see my piece as a poem,
which plays with themes of the
winds and overcoming things or
trying to erase things like little
sections of memories."
Jeroen Verbruggen

 • Coreograffi: Caroline Finn
 • Cerddoriaeth: Gweithiau gan:

  Barcarola (Offenbach and Giraud) by Mantavoni and his Orchestra,
  Midnight Waltz by Adam Hurst, O Zorbas by Mikis Theodorakis,
  Homo Fugit velut umbra by Christina Pluhar & L’Arpeggiata,
  Black Gold by Armand Amar + Sarah Nemtanu,
  Pepa by Carles Santos, Threnody by Goldmund

 • Cynllunio’r set a’r Goleuo: Joe Fletcher

 • Cynllun y Gwisgoedd: Gabriella Slade
 • Goruchwyliwr a Chrëwr y Gwisgoedd: Amy Barrett

 • Creu Gwisgoedd: Rhiann Houlihan

Gwylio - Vlog 1

Gwylio - Vlog 2

Gwylio - Vlog 3

Caroline Finn

Ymunodd Caroline Finn â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Medi 2015 fel Cyfarwyddwr Artistig newydd y Cwmni. Yn enillydd Gwobr Coreograffydd Anturiaethau Newydd Matthew Bourne 2014, creodd waith newydd o’r enw Bloom ar gyfer Phoenix Dance Theatre yn 2015. 

Fel dawnsiwr, perfformiodd Finn gyda Ballet Theater Munich dan gyfarwyddyd Philip Taylor; Ballet Preljocaj
(Ffrainc); Compagnie Carolyn Carlson (Ffrainc); Jochen Heckmann a Johanna Richter. Mae Finn wedi bod yn ddawnsiwr a choreograffydd llawrydd ers 2009 ac mae ei gwaith unawd uchel ei glod, Bernadette, wedi bod ar daith yn rhyngwladol i wyliau yn Aix ên Provence, Munchen, Luzern, Berlin, Krakow, Paris a De Corea.


Tair blynedd yn olynol cafodd ei chomisiynu i greu gweithiau newydd ar gyfer Theater in Kempten ac mae wedi creu gweithiau ar gyfer cwmnïau megis Tanz Luzerner Theater (y Swistir); Cross Connection Ballet (Denmarc); Compagnie DIEM (Ffrainc) a Teatr Groteska (Gwlad Pwyl). Rhwng 2013 a 2014 cyflwynodd Finn dri o’i gweithiau yng Ngŵyl Interdans yng Ngwlad Belg. Yn 2015 hi oedd y coreograffydd a greodd ddarn newydd ar gyfer Bale Cenedlaethol Chile, yn seiliedig ar The Green Table gan Kurt Joos. Mae Finn wedi bod yn aelod o Tanztendenz München e.V. ers 2013.

Mwy oddi wrth y Coreograffydd

“ I love watching people; their quirks and idiosyncrasies, and the way they function in different social scenarios.
So I wanted to make a piece which is largely about social dynamics – exploring the relationships between people and how they behave when they are in a group compared to how they behave when they are on their own. What makes people form a group or a particular connection with someone? What ostracises people from a group and how does this affect their behaviour? 


“ I was also inspired by the variety and expressions of the characters and communities you see in old 17th and
18th century oil paintings and encouraged the dancers to create their own characters for the piece based on some of these oil paintings. 

“ I wanted to create a surreal-yet-familiar community for the characters in the piece to exist in – pushing the fine
line between fantasy and reality; a world which is not immediately identifiable or recognisable, yet which we can all relate to on some level.”

Profundis

30 munud

9 dawnsiwr

I’w berfformio yn Theatr Hafren & Ty Dawns yn unig.

Coreograffi: Roy Assaf

Cerddoriaeth a Sain:
Alva Noto, Uoon I (Vrioon Electronic)
Enta Omri, Umm Kulthum (Original 1964 Live Recording)


Cynllun golau: Omer Sheizaf

Cynllunio gwisgoedd: Angharad Matthews

Costume Supervisor: Deryn Tudor

Cynorthwydd Gwisgoedd: Angharad Griffiths

Gwylio - Vlog 1

Gwylio - Vlog 2

Gwylio - Vlog 3

Roy Assaf

Ganed Roy Assaf ym 1982 yng nghymuned amaethyddol Sde Moshe yn ne Israel ac mae wedi bod yn dawnsio ac yn creu ers ei flynyddoedd cynharaf. Dechreuodd ar ei hyfforddiant ffurfiol yn 16 ond ddwy flynedd yn ddiweddarach, cafodd ei ddrafftio i Luoedd Amddiffyn Israel gan wasanaethu mewn uned baratrwˆŵp tan iddo gwblhau ei wasanaeth milwrol. Yn 2003 cyfarfu â’r coreograffydd o fri rhyngwladol, Emanuel Gat, ac ennill bri iddo ei hun trwy deithio’n fyd eang gyda Gat fel perfformiwr a Chynorthwydd Coreograffig rhwng 2004 a 2009.
Ers 2010, mae Assaf wedi bod yn datblygu ei weithiau ei hun yn annibynnol. Mae’r gwaith hwnnw wedi ei
berfformio mewn lleoliadau a gwyliau nodedig megis Théâtre National de Chaillot, Jacob’s Pillow, Bolzano
Danza, Pavillon Noir, a Biennale di Venezia a bydd i’w weld hefyd yn ystod yr ail Biennale de la Danse ar
bymtheg yn Lyon.
Rydym yn hynod o falch bod Profundis yn cael ei greu yma ar gyfer ein dawnswyr ac yn teimlo’n sicr y bydd sensitifrwydd a natur farddonol coreograffi Roy yn taro tant gyda ni oll.

They Seek To Find The Happiness They Seem

13 munud

2 dawnsiwr

"…I was fascinated by
the impenetrable inner
world of couples; the
particular routines,
unspoken understanding
and tensions that play
out between two people." Lee Johnston

Coreograffi: Lee Johnston

Cerddoriaeth: Amrywiol weithiau gan Max Richter

Cynllun y Golau: Joe Fletcher

Cynllun y Gwisgoedd: Zepur Agopyan

Caroline Finn

Ymunodd Caroline Finn â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Medi 2015 fel Cyfarwyddwr Artistig newydd y Cwmni. Yn enillydd Gwobr Coreograffydd Anturiaethau Newydd Matthew Bourne 2014, creodd waith newydd o’r enw Bloom ar gyfer Phoenix Dance Theatre yn 2015. 

Fel dawnsiwr, perfformiodd Finn gyda Ballet Theater Munich dan gyfarwyddyd Philip Taylor; Ballet Preljocaj
(Ffrainc); Compagnie Carolyn Carlson (Ffrainc); Jochen Heckmann a Johanna Richter. Mae Finn wedi bod yn ddawnsiwr a choreograffydd llawrydd ers 2009 ac mae ei gwaith unawd uchel ei glod, Bernadette, wedi bod ar daith yn rhyngwladol i wyliau yn Aix ên Provence, Munchen, Luzern, Berlin, Krakow, Paris a De Corea.


Tair blynedd yn olynol cafodd ei chomisiynu i greu gweithiau newydd ar gyfer Theater in Kempten ac mae wedi creu gweithiau ar gyfer cwmnïau megis Tanz Luzerner Theater (y Swistir); Cross Connection Ballet (Denmarc); Compagnie DIEM (Ffrainc) a Teatr Groteska (Gwlad Pwyl). Rhwng 2013 a 2014 cyflwynodd Finn dri o’i gweithiau yng Ngŵyl Interdans yng Ngwlad Belg. Yn 2015 hi oedd y coreograffydd a greodd ddarn newydd ar gyfer Bale Cenedlaethol Chile, yn seiliedig ar The Green Table gan Kurt Joos. Mae Finn wedi bod yn aelod o Tanztendenz München e.V. ers 2013.

Mwy oddi wrth y Coreograffydd

“ I love watching people; their quirks and idiosyncrasies, and the way they function in different social scenarios.
So I wanted to make a piece which is largely about social dynamics – exploring the relationships between people and how they behave when they are in a group compared to how they behave when they are on their own. What makes people form a group or a particular connection with someone? What ostracises people from a group and how does this affect their behaviour? 


“ I was also inspired by the variety and expressions of the characters and communities you see in old 17th and
18th century oil paintings and encouraged the dancers to create their own characters for the piece based on some of these oil paintings. 

“ I wanted to create a surreal-yet-familiar community for the characters in the piece to exist in – pushing the fine
line between fantasy and reality; a world which is not immediately identifiable or recognisable, yet which we can all relate to on some level.”

Folk
Creadigol


Cip tu hwnt i’r llen er mwyn
cyfarfod â’r tîm creadigol ar
gyfer Folk

Coreograffydd, Caroline Finn:
Sut wnaethoch chi ddechrau creu Folk gyda’r dawnswyr?

Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig, rhoddais dasgau i’r dawnswyr yn seiliedig ar ddarluniau olew o’r ail ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif er mwyn rhoi cyfle iddynt ddechrau llunio cymeriad ac archwilio natur gorfforol posib y cymeriad. Llwyddodd y dawnswyr yn rhyfeddol o ran cyflawni’r dasg hon, gan greu amrywiaeth fawr o gymeriadau lliwgar a chynhyrchu rhychwant eang a choeth o nodweddion corfforol i mi eu datblygu ymhellach.
Fe gychwynnais wedyn gyda brawddeg o ddawns yr oeddwn wedi ei llunio ac a ddysgais i’r dawnswyr. Mae hyn yn fuddiol bob amser, i fi ac i’r dawnswyr, gan nad ydym wedi gweithio gyda’n gilydd o’r blaen, er mwyn eu cynorthwyo i ddod i arfer gyda’m ffordd i o symud a’m galluogi i hefyd i weld sut y mae pob dawnsiwr unigol yn
dehongli fy symudiad i yn wahanol. Yn ei hanfod daeth y frawddeg hon yn ‘iaith’ i ni ar gyfer y darn ac o hwnnw fe wnaethom lunio nifer o frawddegau ac ymadroddion amrywiol, gan ddynodi ffyrdd gwahanol y medrem addasu ac esblygu’r frawddeg ddawns wreiddiol honno yn dibynnu ar ofynion a naws yr olygfa.


Mae’r broses mewn difri yn cyfuno dwy elfen - fi yn tywys y dawnswyr trwy roi gwybodaeth, delweddau ac o dro i
dro fanylion corfforol cysáct iddynt, ond hefyd ymgorffori eu syniadau a’u hysgogiadau creadigol nhw i mewn i’r
darn a chaniatáu ymateb byrfyfyr. Er enghraifft byddaf weithiau’n rhoi symudiadau penodol iawn wedi eu gosod i amseriad cysáct iddynt a byddaf yn glir tu hwnt ynghylch sut yr wyf yn dymuno i’r brawddegau hyn ymddangos yn weledol ynteu deimlo. Ond dro arall byddaf yn gosod tasg iddynt ei chyflawni, er enghraifft ‘llywio’ a holi iddynt dreulio amser eu hunain yn ymchwilio ac archwilio sut y medrant lywio eu partner heb gyffwrdd â nhw yn gorfforol – gan ddefnyddio eu hegni ynteu eu dynamiaeth er mwyn effeithio’n gorfforol ar y llall. Cawsom ganlyniadau grymus iawn, llawn mynegiant ond rhai sensitif tu hwnt hefyd!

Cynllunio’r set a’r goleuo, Joe Fletcher:
Sut aethoch chi ati i greu’r set ar gyfer Folk?

Cyfarfu Caroline a fi er mwyn trafod y math o fyd yr oedd hi’n dymuno ei archwilio. Roedd ganddi ddelwedd glir
iawn o strwythur coeden, canolbwynt ac yn symbol o’r gymuned y dymunai ei greu. Gwneuthum rhywfaint o waith
ymchwil ar ddelweddau a gweithiau celf gosod a oedd ag ymdeimlad tebyg o strwythur i un artistiaid yr oedd Caroline a mi yn diddori ynddynt megis y ffotograffydd Tim Walker a’r artist gweledol Katie Holten. Darganfûm bod gan y goeden fedwen gysylltiadau thematig cryf â gwaith Caroline, gan nodweddu derbyniad, adnewyddu ac urddas ynddo. Esgorodd hyn ar i mi greu model graddfa a ddangosai wead naturiolaidd gyda lliwiau cyferbyniol er mwyn cyd-fynd ag amgylchedd swreal tu hwnt i amser.


Pan oeddem wedi penderfynu ar y strwythur a’r propiau gyrrais y darluniau at Wild Creations, y cwmni a greodd y
‘Bel yn y Mur’, yng Nghaerdydd, ar gyfer Cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, a nhw gyflawnodd y gwaith adeiladu
ac o lunio’r propiau. Bu’n bleser pur gweithio gyda nhw ac fe wnaethon nhw ddehongli’r darluniau cynnar a’r modelau yn wych.
 

Cynllunydd y Gwisgoedd, Gabriella Slade:
Sut aethoch chi ati i greu’r gwisgoedd ar gyfer Folk?


Yn nychymyg Caroline roedd y gymuned hon fel un a oedd yn debyg i dirwedd a oedd wedi ei gadael, rhywbeth tebyg i ynys, a phan fo naw o bobl wedi eu taflu ar yr ynys felly rhaid iddynt wisgo’r hyn sydd ar gael iddynt, ond bod ‘na natur dra ffasiynol swreal braidd i’r gwisgoedd rheini. Bu’r ffotograffydd Tim Walker yn ysbrydoliaeth fawr o ran llunio’r elfennau gweledol ar ein cyfer yn y darn hwn.


Gwyddwn o fod wedi gweld cynllun y set bod angen i’r gwisgoedd fod â gweadedd y gellid ei deimlo o bell a bod
y coed yn ddu a gwyn bron felly fe wnaethom ddewis llawer o ddeunyddiau ond gwneud hynny er mwyn cyflwyno elfennau o binc golau, lliwiau brown a chaci, er mwyn medru cyd-blethu gyda’r dail naturiolaidd yr oedd Joe wedi eu cynllunio. Y gobaith oedd y byddai’r gwisgoedd yn ymddangos yn go ddigyswllt ond ar yr un pryd yn gydnaws â’r gosodiad. Roedd Caroline a minnau yn diddori mewn cael elfen o steilio ar gyfer y dawnswyr. Cawsom sesiwn gyda’r
dawnswyr pryd y gosodwyd y gwisogedd oll allan a gadael iddynt ddewis y wisg y credent a oedd yn adlewyrchu eu cymeriad nhw orau. Ar yr adeg honno medrwn weld hefyd arddull pob dawnsiwr a dod i farn ynghylch pa un ai oedd y gwisgoedd yn edrych yn iawn a sut yr oedd y Cwmni cyfan yn edrych gyda’i gilydd.


Euthum ati wedyn i weithio o hynny allan ar y ddelwedd unigol. Nid dyma’r ffordd y mae’r rhelyw o gynllunwyr yn
gweithio ond rwyf wedi gwneud hyn ambell dro ac mae wedi bod yn llwyddiannus.

 

Mwy ynghylch…

 

Joe Fletcher

joe.jpg

Mae Joe yn gynllunydd theatr llaw-rydd sy’n arbenigo mewn cynllunio goleuo a golygraffiaeth ar gyfer theatr,
dawns, cyngherddau digwyddiadau a chreadigaethau pensaernïol. Yn ddiweddar treuliodd naw mis gyda Chwmni Dawns Sydney a bu’n gynllunydd trigiannol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru rhwng 2006 a 2013.


Cafodd cynllun goleuo a fideo Joe ar gyfer Purlieus (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru) ei ddethol ar gyfer
rownd derfynol Arddangosfa Cynllunio Llwyfan y Byd 2013, a chyrraedd 15 uchaf uchafbwyntiau’r Telegraph. Yn ogystal mae Joe yn diwtor gwadd ar gyfer cyrsiau rheoli a chynllunio llwyfan BA ac MA yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.


Mae gweithiau diweddar yn cynnwys: In Water I’m Weightless (National Theatre Wales), Parallel Lines (Dirty Protest); Nansi, Mrs. Reynolds A’r Cena Bach (Theatr Genedlaethol Cymru); Pause And Effect (Maiden Voyage); aM (Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru); Quixoteland, Purlieus, They Seek To Find The Happiness They Seem, Virtual Descent, Phantoms Of Us (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru).

 

Gabriella Slade

gabi.jpg


Enwebwyd Gabriella ar gyfer Gwobr Off-West End yn 2015 am y Cynllun Gwisg Gorau am In The Heights, a’i rhoi ar y rhestr fer o 20 ymgeisydd ar gyfer Gwobr Linbury 2013 uchel ei bri am Gynllunio Llwyfan.

Mae gweithiau diweddar yn cynnwys: Henry VI and Richard III (Omidaze & Wales Millennium Centre); A Christmas Carol, The Adventures of Pinocchio, The One Hundred And One Dalmatians (Castle Theatre); In The Heights (Kings Cross Theatre); Showstopper! (Apollo Theatre); Caucasian Chalk Circle, How Do You Eat An Elephant? (National Youth Theatre Wales); Love Birds, Happy Never After (Pleasance Courtyard); We Can Make You Happy (Vault Festival); House Of Blakewell’s House Party (Latitude & Bestival); Just So, Wind In The Willows (Wilde Theatre); and Dead Born Grow (Frantic Assembly & National Youth Theatre Wales).

 

Lee Johnston

Lee Johnston

Josef Perou

Josef Perou

Matteo Marfoglia

Matteo Marfoglia

Àngela Boix Duran

Àngela Boix Duran

Elena Thomas

Elena Thomas

Ed Myhill

Ed Myhill

Franklyn Lee

Franklyn Lee

Sabine Groenendijk

Sabine Groenendijk

Alexandra Pholien

Alexandra Pholien

Oliver Chapman

Oliver Chapman
 • Lee Johnston

  Lee Johnston

  Lee sy’n goruchwylio safon perfformiadau a datblygiad, lles a rheolaeth y dawnswyr ac yn ogystal mae’n gweithio gyda’r tîm estyn allan er mwyn sicrhau bod gan y cwmni raglen estyn allan gref a gwerthfawr.


  Fel perfformiwr, coreograffydd a chyfarwyddwr ymarferion, mae Lee wedi gweithio gyda chwmnïau megis Cwmni Dawns Sydney, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chwmni Dawns LINK. Ymhlith ei huchafbwyntiau fel perfformiwr mae’n cyfrif
  gweithio gydag Ohad Naharin, Christopher Bruce, Stephen Petronio a Nigel Charnock, ac mae wedi teithio’n helaeth led-led Cymru, Ewrop ac Awstralia. Yn fwyaf diweddar
  gweithiodd Lee fel Cyfarwyddwr Ymarferion ar gyfer Cwmni Dawns Sydney, dan gyfarwyddyd artistig Rafael Bonachela.


  Cyn hynny gweithiodd Lee fel Coreograffydd Trigiannol a Chyfarwyddwr Ymarferion CDCCymru, gan lunio repertoire They Seek to Find the Happiness They Seem a Purlieus a gyrhaeddodd rownd derfynol Cynllun Llwyfan y Byd 2013 a’i bleidleisio ym 15 Uchaf uchafbwyntiau’r Telegraph.

 • Josef Perou

  Josef Perou

  Yn enedigol o Sussex, hyfforddwyd Josef yn Laban a’r Ysgol Fale Ganolog gan raddio yn 2008. Yn ystod ei flwyddyn derfynol, perfformiodd yn Pinocchio a aeries
  gan Will Tuckett ar gyfer ROH2 yn ogystal â theithio gyda Ballet Central. Bu ar daith gyda Bare Bones yn 2009 ac yn ddiweddarach y flwyddyn honno, ymunodd â Theatr Ddawns Phoenix. Roedd yn aelod o Gwmni Dawns Henri Oguike rhwng gwanwyn 2010 a gwanwyn 2011, yn ogystal ag ail-greu Faeries. Dychwelodd Josef at Phoenix fel Artist Gwadd yn yr haf, ac ymunodd â CDCCymru ym mis Awst 2011. Mae Josef yn rhan o Raglen Fentora Perfformio KND.

 • Matteo Marfoglia

  Matteo Marfoglia

  Yn wreiddiol o Pesaro, yn yr Eidal, hyfforddwyd Matteo yn yr Accademia Nazionale Di Danza yn Rhufain a graddio o Academi Ddawns Rotterdam. Rhwng 2007 a 2011 gweithiodd Matteo yn Introdans gan berfformio darnau gan Jiri Kylian, a Lightfoot & Leon ymhlith eraill. Yn 2010 dyfarnwyd yr ail wobr i Matteo yn y Certamen Internacional De Coreografia Burgos, Efrog Newydd, am ei goreograffi Just A Breath. Yn 2012 dawnsiodd yn y prosiect aml-ddisgyblaethol Nierka yn Llundain,
  dan gyfarwyddyd Tupac Martir a’r coreograffi gan Fernando Hernando Magadan. Ymunodd Matteo â CDCCymru ym mis Mai 2012.

 • Àngela Boix Duran

  Àngela Boix Duran

  Yn wreiddiol o Farselona, Sbaen, hyfforddodd Àngela yn y Ballet Conservatoire am 5 mlynedd ac yn ddiweddarach ymunodd â IT Dansa Companyia ym mis Gorffennaf 2010 dan gyfarwyddyd Catherine Allard. Ym mis Gorffennaf 2012 gweithiodd yn Noord Nederlandse Dans, gan berfformio nifer o ddarnau gan Stephen Shropshire. Yn 2010 enillodd Angela y wobr gyntaf am ei darn o ddawns gyfoes yn nghystadleuaeth Ddawns Genedlaethol Castellon. Ymunodd Angela â ChDCCymru yn ystod hydref 2013.

   

 • Elena Thomas

  Elena Thomas

  Yn wreiddiol o Nancy, gogledd ddwyrain Ffrainc, hyfforddwyd Elena yn yr Ecole Nationale Superieure de Danse de Marseille a’r Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Lyon.  Yn syth ar ôl cwblhau ei hyfforddiant dechreuodd berfformio gyda Jeune Ballet Conservatoire National Superieur de Lyon.  Yn 2007 treuliodd Elena 5 mis gyda Europa Danse cyn ymuno â Ballet National du Rhin lle perfformiodd weithiau gan Mathieu Guillaumon, Jo Strømgren, ac Alexander Ekman ymhlith eraill.  Yn 2009 symudodd i Sbaen i weithio gyda La Mov' yn Zaragoza lle cafodd ei chyflwyno i Company Chameleon pan fuont yn creu coreograffi i’r Cwmni.  Ymunodd Elena â Company Chameleon yn 2012 cyn symud at Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Rhagfyr 2013.

   

 • Ed Myhill

  Ed Myhill

  Ymunodd Ed â ChDCCymru yn ystod hydref 2015 a bellach mae’n ddawnsiwr llawn amser gyda’r Cwmni. Yn wreiddiol o Lundain, magwyd Ed yn Leeds ac aeth i Ysgol Uwchradd Hammond yng Nghaer, cyn treulio tair blynedd yn y Rambert
  School of Ballet and Contemporary Dance.

 • Franklyn Lee

  Franklyn Lee

  Hyfforddwyd Franklyn, sy’n hanu o Brydain, yn ysgol Rambert a Chanolfan Ddawns Footlights ac ar yr un pryd roedd yn aelod o sgwad Gymnasteg Rhanbarth y Dwyrain
  am gyfnod o 8 mlynedd.
  Yn dilyn taith o gwmpas y DU yn dawnsio ar gyfer Westlife, aeth Franklyn yn ei flaen i ddawnsio gyda Chwmni Bale Gŵywˆl Fienna, Phoenix Dance theatre a Swan Lake, Matthew Bourne, cyn treulio pum mlynedd gyda Bern Ballet dan gyfarwyddyd Cathy Marston gan berfformio gweithiau gan Mark Bruce, Alexander Ekman ac Andonis Foniadakis ymhlith eraill. Treuliodd Franklyn dymor gyda Scottish Dance Theatre cyn ymuno â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ystod haf 2016.

 • Sabine Groenendijk

  Sabine Groenendijk

  Yn wreiddiol o’r Iseldiroedd, astudiodd Sabine yn Codarts yn Rotterdam. Yn 2011 ymunodd Sabine ag Introdans, a’r flwyddyn ganlynol perfformiodd ar gyfer Scapino Ballet yn Rotterdam. Symudodd Sabine i’r Almaen yn 2012 er
  mwyn perfformio gyda Stephan Thoss Tanz Kompanie am ddwy flynedd, ac yna rhwng 2014 a 2016 dawnsiodd gyda Hessisches Staatsballett. Mae wedi dawnsio gweithiau gan Damien Jalet, Stephan Thoss, Johan Inger, Alexander
  Ekman, Vaclav Kunes, Itzik Galili, Stijn Celis ac Ed Wubbe. Ymunodd Sabine â ChDCCymru yn ystod haf 2016.

 • Alexandra Pholien

  Alexandra Pholien

  Yn wreiddiol o Frwsel, symudodd Alexandra i Lundain er mwyn astudio yn LCDS. Mae Alex wedi cael cyfleoedd i berfformio yn ystod Greenwich Dance ac yn The Place fel rhan o raglen fentora ac wedi cael cyfleoedd i weithio gyda
  Lea Anderson, Leila McMillan a Hagit Yakira.

 • Oliver Chapman

  Oliver Chapman

  Dechreuodd Oliver ar ei hyfforddiant yn y Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Uwch yng Nghonservatoire Laban cyn mynd rhagddo i astudio gyda Chwmni Bodywork yng Nghaergrawnt. Ers hynny mae Oliver wedi dawnsio gyda Chrysalis Llundain ac ICON Dance.

Close

Y Cwmni


Bwrdd y Cyfarwyddwyr


Assis Carreiro MBE
Emma Evans
Julie Hobday
Gareth Powell
Helen Protheroe
Tessa Shellens
Gary Thomas

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth: Cyngor Celfyddydau Cymru,
Llywodraeth Cymru, A Space in the City, Gwasanaeth Cludo Awyrenfa FlightLink Wales, Sefydliad Foyle, Sefydliad Jane Hodge, Canolfan Mileniwm Cymru ac Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain.

Swyddog Cymunedau ac Ymgysylltu: Kelly Barr

Rheolwr Marchnata ac Estyn Allan: Suzanne Carter

Rheolwr Llwyfan Technegol: Adam Cobley

Cyfarwyddwr Artistig: Caroline Finn

Gweinyddwr Datblygu: Rebecca Hobbs

Cyd-lynydd y Rhaglen: Julia Gay

Cyfarwyddwr Ymarfer: Lee Johnston

Prif Weithredwr: Paul Kaynes

Cynorthwydd Swyddfa a Chyfranogi: Megan Pritchard

Cydlynydd Cyllid a Gweithrediadau: Jane Thomas

Prif Dechnegydd: Leighton Thomas-Burnett

Cyfarwyddwr Technegol: Nia Thomson

Rheolwr Rhaglennu: Kelly Twydale

Rheolwr Marchnata ac Estyn Allan (dros gyfnod mamolaeth y swydd ddeiliad): Gemma White

 

 

Gyda diolch i: Charlie Knight, Emma Goad, Kate Perridge

Close

Cefnogi
Prosiectau
Cymunedol

Mae CDCCymru yn credu yng ngrym dawns.
Ein nod yw cyrraedd cymunedau yng Nghymru a thu hwnt, ac ysbrydoli pobl trwy eu galluogi i wylio dawns a chymryd rhan mewn dawnsio. Fedr hyn ddim digwydd heb gefnogaeth hael ein cyllid cyhoeddus a chefnogaeth ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau ac unigolion, ac rydym yn hynod ddiolchgar amdano.
Tuag at ddiwedd 2016 bydd CDCCymru yn lansio cynllun rhodd unigol, a fydd yn galluogi ein cynulleidfaoedd, y rhai sy’n cymryd rhan a’n cyfeillion i gefnogi pob elfen o waith y Cwmni – o’n repertoire teithiol uchel ei fri sy’n cael ei lwyfannu ledled y DU ac yn rhyngwladol i’n prosiectau estyn
allan mewn cymunedau ac ysgolion ledled Cymru sy’n ennyn mwynhad ac iechyd.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â:
Rebecca@ndcwales.co.uk ynteu ffoniwch 029 2063 5614

image_park.jpgGall dawnsio wella lles corfforol, emosiynol ac iechyd
meddwl pawb. Byddwn yn datblygu ac ehangu’r cyfleodd
hyn ar gyfer y gymuned, a darparu cyfleoedd ar gyfer
y rhai hynny sy’n dymuno dilyn gyrfa ym maes dawns.
Fedrwn ni ddim gwireddu hyn heb gefnogaeth werthfawr
sefydliadau cyllido, busnesau lleol a rhoddwyr unigol.
Hoffai CDCCymru estyn diolch i Gyngor Celfyddydau
Cymru am eu cefnogaeth barhaus, a chroesawu
Sefydliad Jane Hodge fel cefnogwr newydd ar gyfer
prosiect Dawnsio ar gyfer Parkinson’s y Cwmni.

 

quote.jpg

Cyfrannwch


Yng NgDCCymru, rydym yn teimlo’n angerddol ynghylch dawns. Rydym yn cynnig ystod eang o weithgarwch ar gyfer y rheini sy’n dymuno Dysgu, Archwilio a phrofi Dawns.

DYSGU
...Dysgwch ragor ynghylch dawns trwy ein gweithdai wedi eu teilwra’n arbennig a perfformiadau matinée rhyngweithiol.

ARCHWILIWCH
...ddawns trwy ddigwyddiadau ychwanegol megis ymarferion agored a sgyrsiau yn dilyn perfformiadau.

DAWNS
...ar bob lefel gallu ac oedran.
Er mwyn dod i wybod rhagor ynghylch ein rhaglen YMWNEUD ewch i ymweld â ndcwales.co.uk